Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu): Tenders

E-mail: heikki.laristo@hel.fi
Country: Finland
Town: Helsinki
Address: Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu)
0201256-6
PL 1660
Helsinki
00099
Finland
Yhteyshenkilö: 00099
Sähköpostiosoite: heikki.laristo@hel.fi
NUTS-koodi: FI181
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/stara

Contracts: 10
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11