Architectural, construction, engineering and inspection services

Country: Finland
Language: EN FI
Customer: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
Number: 1279730
Publication date: 11-04-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction Engineering services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
   Teollisuustie 4
   Porvoo
   06150
   Finland
   Telephone: +358 406282055
   E-mail: asta.saamanen@rosknroll.fi
   Fax: +358 207377077
   NUTS code: FI18
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Korjausilmoitus: Konsulttitoimeksiannot puitesopimus.


   2. Main CPV code:
    71000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Rosk"n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ovat fuusioitumassa. Yhdistyminen tapahtuu arviolta vuoden 2018 alussa. Toimintojen yhtenäistämisen valmistelu on jo aloitettu.

    Tämän tarjouskilpailun järjestävät Rosk"n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy yhdessä.

    Kilpailutuksella haetaan palveluntarjoajia puitesopimusjärjestelyyn, jossa teetetään hankakohtaisesti sovittavia suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalveluita.

    Tarjouspyynnössä ei sovelleta yleisesti käytettyjä suunnittelutehtävien ryhmittelyä. Tulevaan puitejärjestelyyn sisältyvät toimeksiannot vaihtelevat sisällöltään ja siksi Tarjouspyynnön suunnittelutehtävät on ryhmitelty Tilaajan näkemyksen mukaisiin toimialoihin. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan kultakin toimialalta enintään kolme palveluntarjoajaa.

    Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin tai toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-04-07
 3. Original notice reference
  2017/S 064-120544
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   Korjausilmoitus koskee osaa alkuperäisen hankintailmoituksen liitteenä olevia hankinta-asiakirjoja, joiden sisältöä on muutettu seuraavasti:

   Tarjouspyynnössä muutettu kohtaa 7.3 Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset, jossa avainhenkilön referenssien kelpoisuusaikaa on jatkettu viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen.

   Sama muutos on tehty myös Liite 3 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset kohtaan F. Avainhenkilön tekninen ja ammatillinen pätevyys.

   Liite 4 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähittäisvaatimukset kohta G. Hankinnan kohteen vähittäisvaatimukset on muutettu vaatimusta siten, että avainhenkilöllä tulee olla vaaditut voimassaolevat työturvallisuuskortti, tieturva-1 kortti sekä kuvallinen henkilökortti veronumerolla viimeistään 3 kuukauden sisällä siitä, kun Toimialaa koskeva puitesopimus on allekirjoitettu.

   Korjausilmoituksen takia kysymysten jättöaikaa on jatkettu 12.4.2017 klo 14:00 saakka. Tämä on korjattu myös Liite 5 Aikatauluarvio dokumenttiin.

   6.4.2017 mennessä tulleisiin kysymyksiin annetaan vastaukset poikkeuksellisesti tämän korjausilmoituksen yhteydessä. Muutoin kysymysten ja vastausten kanssa toimitaan, kuten Tarjouspyynnössä ilmoitetaan.

   Muutetut hankinta-asiakirjat korvaavat alkuperäisen ilmoituksen asiakirjat.

   Kaikki hankinta-asiakirjat ovat ladattavissa osoitteessa: http://www.rosknroll.fi/rosknroll/julkiset-hankinnat/Other tenders from Finland за for this period

Road transport services Source: TED

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Architectural and related services Source: TED

Application service providers Source: TED

Relocation services Source: TED