Administration, defence and social security services

Country: Finland
Language: EN FI
Customer: Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi
Number: 4228504
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

13/09/2017    S175    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Finland-Hyvinkää: Administration, defence and social security services

2017/S 175-359190

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi
0125866-0
Kankurinkatu 4-6, PL 46
Hyvinkää
05801
Finland
Contact person: Tuija Anttila
Telephone: +358 1945911
E-mail: tuija.anttila@hyvinkaa.fi
NUTS code: FI1B1

Internet address(es):

Main address: http://www.hyvinkaa.fi

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=116652&tpk=e0f4f7e5-0fc0-406e-a6df-15878e35aa7a
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kuntouttava työtoiminta.

Reference number: Dnro 226/2017
II.1.2)Main CPV code
75000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Hyvinkään kaupungin omaa kuntouttavaa työtoimintaa täydentävä palvelu. Palvelua hankitaan kuntouttavana työtoimintana työpaikalla sekä ohjattuna vertaisryhmätoimintana. Tarjoaja voi tarjota joko kuntouttavaa työtoimintaa työpaikalla tai ohjattuna vertaisryhmänä tai molempia.

Palvelu perustuu kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin (198/2001). Lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan asiakkaan työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa.

Asiakkaat ovat 17–64-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä tai osatyökykyisiä hyvinkääläisiä.

Tilaaja maksaa palveluntuottajalle korvausta 10,09 EUR / asiakas / työtoimintapäivä.

Katso LIITE 1 Palvelukuvaus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Toimintakykyä tukeva kuntouttava työtoiminta työpaikalla

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan asiakkaan työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Palveluntuottaja suunnittelee asiakkaan työtehtävät, perehdyttää niihin sekä tarvittaessa ohjaa työelämätaitojen kehittämisessä. Asiakas osallistuu töihin oman kykynsä ja voimavarojensa mukaan.

Työpaikalla harjoitellaan työn eri osa-alueita, työelämän taitoja ja vuorovaikutusta sekä elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tulee olla sellaisia, joita voi tehdä alan työpaikoilla myös ammattitehtävinä. Asiakkaalle annettavan ohjauksen tulee olla suhteessa asiakkaan tarvitsemaan tukeen ja jaksolle asetettuihin tavoitteisiin.

Asiakkaat ovat 17–64-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä tai osatyökykyisiä hyvinkääläisiä. Asiakkailla on tarvetta toimintakyvyn sekä yhteisöllisen osallisuuden vahvistamiseen ja heidän ei arvioida kuntoutuvan avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen lyhyellä aikavälillä.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Toimintakykyä tukeva kuntouttava työtoiminta ohjattuna vertaisryhmänä

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

Ohjatun vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on ehkäistä asiakkaan syrjäytymistä ja vähentää aktivoitumisen esteitä, tukea arkitoiminnoissa ja elämän päämäärien löytämisessä. Toiminnallisuutta pyritään vahvistamaan etsimällä yhdessä asiakkaan kanssa mielekästä tekemistä ja soveltuva kuntouttavan työtoiminnan muoto ja paikka ryhmätoiminnan jatkoksi. Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan ohjatusti ja toiminnallisin menetelmin ja se on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Menettelyn kulku on seuraava:

1. Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu.

2. Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen.

3. Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä.

4. Tarjousten avaaminen.

5. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta.

6. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi.

7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen.

8. Hankintapäätös.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 16/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Kaikki hyväksytyn tarjouksen antaneet tarjoajat valitaan palveluntuottajiksi ja niistä muodostetaan palveluntuottajaluettelo. Sopimuskauden aikana palvelu hankitaan luettelossa olevilta palveluntuottajilta asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuen tilaajan tarpeen ja sopimuksen mukaisin ehdoin.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/09/2017

Other tenders from Finland за for this period

Vocational rehabilitation services Source: TED

Social work and related services Source: TED

Company health services Source: TED

Social work and related services Source: TED

Adult and other education services Source: TED