IT services: consulting, software development, Internet and support

Country: Finland
Language: EN FI
Customer: Kansaneläkelaitos
Number: 4379110
Publication date: 21-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: software development services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kansaneläkelaitos
   Nordenskiöldinkatu 12
   Helsinki
   00250
   Finland
   E-mail: RP_Contactcenter_hankintapalvelut@kela.fi
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki_testi
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=136790&tpk=b59a6543-0947-41e3-847a-236564140f2c

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Puhelin- ja etäpalvelujen tukiohjelmistot (Contact Center), neuvottelumenettely.


    Reference number: Kela 2/442/2017
   2. Main CPV code:
    72000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Hankinnan kohteena on ohjelmistopalvelu, joka sisältää Contact Center – ja resurssisuunnittelujärjestelmän sekä ratkaisuun liittyvien integraatioiden vaatimat rajapinnat. Ratkaisu hankitaan SaaS-palveluna. Hankinta sisältää myös tukipalvelun, toimitusprojektin ja erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    64200000, 48000000, 79512000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

    Hankintayksikkö on asettanut hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimuksia, jotka kaikkien tarjousten tulee täyttää ja joista hankintayksikkö ei neuvottele. Hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu tämän osallistumishakemuspyynnön liitteessä 8 Vähimmäisvaatimukset.

    Hankinnan kohteen alustava kuvaus ja alustava tarjouspyyntömateriaali on tämän osallistumishakemuspyynnön liitteenä.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Pääsopimus on voimassa ensin neljä (4) vuotta, jonka jälkeen pääsopimus on voimassa toistaiseksi.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan neuvottelumenettelyä käyttäen.

    Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely, sillä hankintayksikkö on arvioinut, että hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen ja oikeudelliseen muotoon liittyvistä erityisistä syistä sekä niihin liittyvien riskien vuoksi se ei voi tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.

    Hankintayksikkö on arvioinut, että 5 toimijaa mahdollistaa riittävän kilpailun hankintamenettelyssä. Neuvottelujen toteuttaminen rajoittamattomalla ehdokasmäärällä vaikeuttaisi hankintaprosessin läpivientiä.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 030-054007
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 16:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   FI
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   Helsinki
   00520
   Finland
   Contact person: 00520
   Telephone: +358 295643300
   E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
   Fax: +358 295643314
   Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-20

Other tenders from Finland за for this period

Catering services for private households Source: TED

Design and execution of research and development Source: TED

Public road transport services Source: TED

Motor vehicles Source: TED

Motor vehicles Source: TED