Health and social work services

Country: Finland
Language: EN FI
Customer: Kansaneläkelaitos
Number: 4897825
Publication date: 18-10-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

18/10/2017    S200    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Finland-Helsinki: Health and social work services

2017/S 200-412268

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Kansaneläkelaitos
0246246-0
Nordenskiöldinkatu 12
Helsinki
00250
Finland
E-mail: vatu.tarjouskilpailu@kela.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: http://www.kela.fi

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=139800&tpk=7ebc9ca7-a7ae-4250-90d6-489661b15f12
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kuulovammaisten ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva täydennyshankinta, Itäinen hankinta-alue.

II.1.2)Main CPV code
85000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on tulkkauspalvelun tuottaminen kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille henkilöille Itäisellä hankinta-alueella (Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson maakunnat). Kyseessä on lisäresurssien hankinta em. tulkkauspalveluun. Se perustuu 12.4.2017 julkaistuun aikaisempaan tarjouspyyntöön (Hilma 2017-009529, EUVL 2017/S 073-140123), jolla ei saatu hankittua riittävää määrää tulkkausresurssia. Hankittavaa palvelua tuotetaan tulkkauspalvelusta annetun lain (133/2010) mukaan oikeutetuille henkilöille.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D1
NUTS code: FI1C5
NUTS code: FI1C3
NUTS code: FI1C4
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinta toteutetaan arvioidun käyttötarpeen mukaan siten, että palvelua on saatavilla koko hankinta-alueella. Tarjoajia pyydetään huomioimaan tulkkeja tarjotessaan, että tulkkeja tarvitaan erityisesti Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa.

Hankittavien tulkkauspalveluiden määrä riippuu tulkkauspalveluun oikeutettujen henkilöiden määrästä ja heidän tulkkauspalvelun tarpeestaan. Myös lainsäädännössä tapahtuvat muutokset tai muut Kelasta riippumattomat seikat voivat vaikuttaa hankittavan palvelun määrään.

Hankittava palvelu kattaa suomalaisen viittomakielen, viitotun puheen sekä muut kuulo- ja kuulonäkövammaisille henkilöille järjestettävässä tulkkauksessa käytettävät kielet ja menetelmät.

Tarkempi palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteenä 1.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Hankintamenettely käynnistyy hankintailmoituksen julkaisemisella Hilma-ilmoituskanavassa ja kaikki tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti ja avoimesti kaikkien saatavilla Hanki-palvelussa. Hankintamenettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintamenettely toteutetaan tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-140123
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 09/11/2017
Local time: 16:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2017

Other tenders from Finland за for this period

Job search services Source: TED

Social work and related services Source: TED

Particle accelerators Source: TED

Health and social work services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED