Injektioruiskut, -neulat, riskijäteastiat ja laboratoriotarvikkeet, Siun Sote

Country: Finland
Language: FI
Number: 7170375
Publication date: 19-01-2018
Source: HILMA
Tags: reservoirs, tanks and containers

Description

19.01.2018 17:15 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001411 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 014-028205 Tarjoukset 19.02.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=143342&tpk=2abacac9-cef1-4476-8915-bfb22f8c7d9f

I kohta: HankintaviranomainenI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0242746-2
Postiosoite: Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, PL 11
Postinumero: 80101
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Henri Kiiski
Puhelin: +358 133370474
Sähköpostiosoite: hankinta@jns.fi
NUTS-koodi: Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@jns.fi
NUTS-koodi: Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.siunsote.fi/
I.2) YhteishankintaSopimukseen sisältyy yhteishankintaaSopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jns

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=143342&tpk=2abacac9-cef1-4476-8915-bfb22f8c7d9f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto II kohta: KohdeII.1) Hankinnan laajuusII.1.1) Nimi: Injektioruiskut, -neulat, riskijäteastiat ja laboratoriotarvikkeet, Siun Sote Viitenumero:143342II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0), Sairaalakäyttöön (LA16-8), Potilaille (EA26-0)II.1.3) Sopimuksen tyyppiTavarahankinnatII.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 2000000.00 EURII.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea: kaikkia osia
II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Neula injektio turvaneula (alv 0 %) Osa nro:1 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioruiskut. (33141310-6) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Neula injektio puudutus keskipitkä hionta (alv 0 %) Osa nro:2. II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioneulat. (33141320-9) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Neula injektio keskipitkä hionta (alv 0 %) Osa nro:3. II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioneulat. (33141320-9) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Neula lääkkeenveto (alv 0 %) Osa nro:4. II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioneulat. (33141320-9) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Neula suodatinneula (alv 0 %) Osa nro:5 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioneulat. (33141320-9) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Ruiskut / Luer, Luer Lock (alv 0 %) Osa nro:6 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioruiskut. (33141310-6) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Ruisku huuhtelu muovi (alv 0 %) Osa nro:7 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioruiskut. (33141310-6) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Ruisku Enfit oraali (alv 0 %) Osa nro:8 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Injektioruiskut. (33141310-6) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Enfit lääkepilli (alv 0 %) Osa nro:9 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (33140000-3) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Enfit välikappale (alv 0 %) Osa nro:10 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (33140000-3) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Enfit pulloadapteri (alv 0 %) Osa nro:11 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (33140000-3) II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Heinävesi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista injektioruiskujen, neulojen, riskijäteastioiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 1.4.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus II.2.1) Nimi: Enfit oraaliruiskun korkki (alv 0 %) Osa nro:12 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (

Other tenders from Finland за for this period

Osallistumishakemuspyyntö: Liikenneturvan asiakaslehden toimittaminen Source: HILMA

TIETOPYYNTÖ: Brändäys- ja markkinointikonseptin suunnittelu ja toteutus Source: HILMA

Kansaneläkelaitoksen merkkipäivä- ja muistamislahjojen hankinta Source: HILMA

Tc-99m-generaattori Source: HILMA

Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet Source: HILMA