TUOTANTOLAITOSTEN ERISTYSTYÖT 2018-2020

Country: Finland
Language: FI
Number: 7716789
Publication date: 12-02-2018
Source: HILMA

Description

12.02.2018 16:45 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003249 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 030-066271 Osallistumishakemukset 02.03.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=173980&tpk=eb0f01a2-0e6d-4c99-b509-1bcf114c76b0

I kohta: HankintayksikköI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124461-3
Postiosoite: PL 95
Postinumero: 01301
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Carita Loukiainen
Puhelin: +358 982901
Sähköpostiosoite: tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
NUTS-koodi: Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.vantaanenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=173980&tpk=eb0f01a2-0e6d-4c99-b509-1bcf114c76b0
I.6) Pääasiallinen toimialaSähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto II kohta: KohdeII.1) Hankinnan laajuusII.1.1) Nimi: TUOTANTOLAITOSTEN ERISTYSTYÖT 2018-2020 Viitenumero:173980II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Eristystyöt. (45320000-6)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten kunnossapitoeristystöitä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2) Kuvaus II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten kunnossapitoeristystöitä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteetHinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 2.5.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokaudella ajalle 1.4.2020-31.3.2023.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että Toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan viisi (5), ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi, Tilaaja valitsee tarjoajat soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen referenssikohteiden osoittaman, hankinnan onnistuneen toteuttamisen vaatiman osaamisen ja kokemuksen perusteella. Hyväksytyksi referenssikohteeksi ehdokas voi ilmoittaa hankkeen, jossa kyseessä on ollut tätä hanketta vastaavien kunnossapitoeristystöiden toimittaminen energia- tai prosessiteollisuuteen. Toimituksen laajuuden tulee olla ollut 750 henkilötyötuntia tai enemmän. Kunkin hyväksyttävän referenssikohteen osalta annetaan yksi (1) piste ja kaksi (2) pistettä, mikäli toimittajan kyseisen referenssikohteen kunnossapitoeristystöiden laajuus on ollut 1500 henkilötyötuntia tai enemmän. Tarjoajiksi valitaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa tarjoajiksi valitaan kaikki tasapisteissä olevat ehdokkaat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedotIII.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteestaVaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisestiIII.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelleValintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti IV kohta: MenettelyIV.1) KuvausIV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kylläIV.2) Hallinnolliset tiedotIV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika2.3.2018 13:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomiIV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassatai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedotKyse on toistuvasta hankinnasta: ei VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:12.2.2018

Other tenders from Finland за for this period

Päällystysurakka Source: KuntaPro

Järvenpään Vanhankylänniemen virkistys- ja matkailualueen käyttöoikeuden kilpailutus Source: Järvenpään kaupunki

Keskuspuiston perusparannus 2018 Source: HILMA

Kontiolahden seurakuntatalo ja rivitalo purku-urakka Source: HILMA

Louhenkatu 6, vuokrarivitalo Source: HILMA