Architectural, construction, engineering and inspection services

Country: Finland
Language: EN FI
Customer: Helsingin kaupungin asunnot Oy
Number: 7720681
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 1 164 822 (USD)
Price original: 1 000 000 (EUR)

Source: TED
Deadline: 25 days
Descripition in original language
Tags: Engineering services Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Helsingin kaupungin asunnot Oy
   Viipurinkatu 2
   Helsinki
   00510
   Finland
   Telephone: +358 947667409
   E-mail: hankinnat.etela@hekaoy.fi
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=150429&tpk=23a55131-045d-479e-bb3c-359f45457615

  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Helsingin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sisäilmatutkimukset ja näytteiden otto


   2. Main CPV code:
    71000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Tarjouspyyntö sisältää asbesti- ja haitta-ainetutkimukset sekä sisäilmatutkimukset.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71600000, 71315000, 71900000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Helsinki


   4. Description of the procurement:

    Asbesti- ja haitta-ainetutkimusten suorittamisessa tulee sopimuskaudella noudattaa:

    - Lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015),

    - Työturvallisuuslakia (738/2002) ja

    - Valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

    - RT 20-11160 ”Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet” (tai uudempi)

    - RT 18-11247 ”Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä” (tai uudempi).

    Työn suorittajalla tulee olla käytettävissään tarvittavat, asianmukaisesti kalibroidut mittaus- ja näytteenottolaitteet sekä muut tarvittavat tutkimusvälineet, mukaan luettuna henkilökohtaiset suojaimet.

    Tilaaja ei vastaa kalibroinnista syntyvistä kustannuksista. Tilaaja ei vastaa tutkimusvälineiden hankinnasta, puhdistuksesta tai huollosta syntyvistä kustannuksista.

    Työn suorittaja vastaa työhön käytettävän henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja perehdyttämisestä kyseiseen työtehtävään. Työnjohdosta vastaavan henkilön tulee osoittaa riittävä perehtyneisyys asbestin ja haitta-aineiden esiintymiseen rakennusaineissa, materiaaleissa tai rakenteissa sekä omata tutkimuksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista perehtyneisyyttä.

    Riittävällä perehtyneisyydellä tarkoitetaan:

    - henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

    - henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija

    - koulutettu asbestikartoitusyritys

    - pätevöitynyt asbestipurkaja tai ko. alan yritys.

    Sisäilmatutkimusten suorittamisessa tulee noudattaa:

    - Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista sekä siihen liittyvää Valviran ”Asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta” ja

    - Ympäristöministeriön Ympäristöopasta 2016: Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.

    Työn suorittaja vastaa työhön käytettävän henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja perehdyttämisestä kyseiseen työtehtävään. Työnjohdosta vastaavalla henkilöllä tulee olla Asumisterveysasetuksen pätevyysvaatimuksia vastaava RTA-koulutus sekä VTT:n myöntämä rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti.

    Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää pyydetyt referenssit vastaavissa kohteissa suoritetuista tutkimuksista.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Ks. Sopimusluonnos.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Ks. ESPD-kohta.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-15
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   FI
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-16
   Local time: 09:00
   Place:

   Heka Etelä Oy, Pasilanraitio 5 Helsinki


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Avaustilaisuus ei ole julkinen.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be accepted
 3. Additional information

  Avaustilaisuus ei ole julkinen.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   Helsinki
   00520
   Finland
   Contact person: 00520
   Telephone: +358 295643300
   E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
   Fax: +358 295643314
   Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09

Other tenders from Finland за for this period

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

Transport services (excl. Waste transport) Source: TED

Road transport services Source: TED

Software package and information systems Source: TED