Tietopyyntö: Tietojärjestelmien tietoturvavalvonnan kehittäminen

Country: Finland
Language: FI
Number: 7834058
Publication date: 16-02-2018
Source: HILMA
Tags: security and surveillance systems and devices Security

Description

16.02.2018 16:45 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003807 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 034-074006 I kohta: Hankintaviranomainen Direktiivi 2014/24/EU Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö) I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245458-3
Postiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero: 00052
Postitoimipaikka: Vero
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi: Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos I.5) Pääasiallinen toimiala Yleinen julkishallinto II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)II.1) Hankinnan laajuus II.1.1) Nimi: Tietopyyntö: Tietojärjestelmien tietoturvavalvonnan kehittäminen Viitenumero: VH/337/02.10.01/2018 II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5) II.1.3) Sopimuksen tyyppi Palvelut II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Tietopyynnön kohde liittyy mahdollisesti myöhemmin hankittavaan valmisohjelmistoon. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tällä tietopyynnöllä pyrimme kartoittamaan potentiaalisia toimittajia, hankinnan toteutus- ja kustannustasoa. Tilaaja varaa oikeuden keskusteluihin tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa suullisesti ja/tai kirjallisesti. Verohallinto tekee päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä ja aikataulusta tämän kartoituksen jälkeen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2) Kuvaus II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän tietopyynnön tavoitteena on selvittää ei-strukturoidun tiedon valvontaan hankittavan valmisohjelmiston saatavuutta ja ominaisuuksia koskevia tietoja. Hankintayksikkö voi tietopyyntövaiheessa suorittaa POC-vaiheen (Proof of Concept), jotta suunnitellun valmisohjelmiston hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankintayksikkö ei sitoudu suorittamaan POC-vaihetta eikä toteuttamaan ko. valmisohjelmiston hankintaa. POC-vaihe ja suunniteltu hankinta on rajattu vain COTS-tuotteisiin (commercially-off-the-shelf), joiden käyttöönotto vaatii vain konfigurointia, eikä ratkaisu näin ollen edellytä uutta tuotekehitystä. Tietopyynnöstä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen hankinnat@vero.fi ja pyytämään tietopyyntömateriaaliin kuuluvat kysymykset sekä käyttötapaukset (englanniksi). Sähköpostin otsikoksi pyydämme merkitsemään "Tietopyyntö, Tietojärjestelmien tietoturvavalvonnan kehittäminen".

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä: 9.4.2018 IV kohta: MenettelyIV.1) Kuvaus IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä VI kohta: Täydentävät tiedot VI.3) Lisätiedot:

Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin pyydetään vastauksia viimeistään 8.3.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@vero.fi otsikolla "Tietopyyntö, Tietojärjestelmien tietoturvavalvonnan kehittäminen". Tietopyyntöön saatujen vastausten läpikäynnin jälkeen hankintayksikkö voi pyytää toimittajilta lisätietoja tai tapaamista erikseen. Verohallinto ei maksa korvauksia tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastaamisesta, eikä vuoropuhelusta toimittajille.   Jos vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme yksilöimään ja merkitsemään salassa pidettävät kohdat selvästi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:16.2.2018

Other tenders from Finland за for this period

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Source: TED

Construction work Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Cardiology services Source: TED

Health and social work services Source: TED